Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Ugdymo programos

Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:

  Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“  ikimokyklinio ugdymo programa „Augu su pasaka“, patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T-208.
 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa , patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779
 
Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka" 2014-2018 m. Sveikatos stiprinimo programa  „Augu didelis ir sveikas" 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“

Socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“
Daugiau informacijos: www.vaikolabui.lt