Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Maitinimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną šiltu maistu. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos.

Maitinti 1 dienai skiriama:
vaikui iki 3 metų – 1,87 EUR, vaikui nuo 3 metų – 2,04 EUR
 
Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr V-93.
 
Vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje „Pasaka" reglamentuojantys dokumentai:
 
Lopšelis-darželis ,,Pasaka" dalyvauja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vykdomoje paramos programoje ,,Pienas vaikams", o nuo 2012 m. vasario 1 d. - Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Vaikų mitybai papildomai skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.
 
Organizuojant vaikų maitinimą yra sudarytas 15-os dienų perspektyvinis valgiaraštis  su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.