Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Komisijos, tarybos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Plonienė

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė, auklėtoja

2.

Laimutė Jurčiukonienė

Narė, auklėtojo padėjėja

3.

Daiva Kasiulionienė

Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Renata Petkevičienė

Lopšelio-darželio tarybos sekretorė, narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Daiva Matonienė

Narė, auklėtojo padėjėja

6.

Jolanta Lasickienė

Narė, auklėtojo padėjėja

7.

Justina Adomaitienė

Narė, tėvų atstovė

8.

Aistė Mickevičienė

Narė, tėvų atstovė

9.

 Jurgita Gurskienė  

Narė, tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.      

Sigutė Ramanavičiūtė

Komisijos pirmininke, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

 

Narė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

3.

Nijolė Stakutienė

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

4.

Virginija  Mickevičienė                       

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

5.

Daiva Plonienė

Narė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

6.

Daiva Kasiulionienė

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

7.

Gita Valatkienė

Narė, logopedė metodininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos                                                             

1.

Sigutė Ramanavičiūtė        

Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Nijolė Banienė                            

Narė, direktorė

3.

Gita Valatkienė

Narė, logopedė   

4.

Aldona Ažukienė

Narė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

5.

Alma Kristutienė.

Narė, auklėtoja

 ETIKOS KOMISIJA

 Eil.Nr.             Vardas, pavardė                                                   Pareigos                                                                  
1. Gita Valatkienė Etikos komisijos pirmininkė, logopedė
2. Jolanta Sketerskienė  Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui                          
3. Zita Masionienė  Narė, auklėtoja