Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Komisijos, tarybos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Plnienė

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė, auklėtoja

2.

Laimutė Jurčiukonienė

Narė, auklėtojos padėjėja

3.

Daiva Kasiulionienė

Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Renata Petkevičienė

Lopšelio-darželio tarybos sekretorė, narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Daiva Matonienė

Narė, auklėtojos padėjėja

6.

Dovilė Matukonienė

Narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sonata Klimienė

Narė, tėvų atstovė

8.

Aistė Mickevičienė

Narė, tėvų atstovė

9.

 Jurgita Gurskienė  

Narė, tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.      

Sigutė Ramanavičiūtė

Komisijos pirmininke, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Dalia Milkevičienė

Narė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

3.

Nijolė Stakutienė

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

4.

Virginija  Mickevičienė                       

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

5.

Rasa Petrauskienė

Narė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6.

Daiva Kasiulionienė

Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,

7.

Gita Valatkienė

Narė, logopedė metodininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos                                                             

1.

Sigutė Ramanavičiūtė        

Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Nijolė Banienė                            

Narė, direktorė

3.

Gita Valatkienė

Narė, logopedė   

4.

Aldona Ažukienė

Narė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė

5.

Alma Kristutienė.

Narė, auklėtoja

 ETIKOS KOMISIJA

 Eil.Nr.             Vardas, pavardė                                                   Pareigos                                                                  
1. Gita Valatkienė Etikos komisijos pirmininkė, logopedė
2. Jolanta Sketerskinė  Etikos komisijos pirmininkės pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui                          
3. Zita Masionienė  Narė, auklėtoja