Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Gerosios darbo patirties sklaida

„Tu – Lietuva"

Vasario 16 d. darželio ugdytinės Skaistė ir Gustė  buvo pakviestos į Alytaus miesto šventinį koncertą „Tu – Lietuva", skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti. Jas paruošė meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė.

Lopšelis-darželis dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai".

Pedagogė Rasa Šileikienė siekia padėti vaikams įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Įgiję šių gebėjimų vaikai lengvai susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Dalyvavimas projektinėje veikloje

LT-PL-2S-149 „Prisijaukinti autizmą"

Lopšelis-darželis prisijungė prie Europos regioninės plėtros fondo tarptautinio Lietuvos-Lenkijos projekto „Prisijaukinti autizmą". Darželio logopedas lankėsi Lenkijoje gerosios patirties sklaidos renginiuose. Į darželį buvo atvykę pedagogai iš Gizycko.  

„eTwinning" projektai

„Pelėdžiukų" grupės pedagogės Gitana Baležentienė ir Nijolė Stakutienė aktyviai įsijungė į „eTwinning" projektinę veiklą. Dalinasi gerąja patirtimi  su kolegomis iš Europos, kitų Lietuvos darželių. Pedagogės prisijungė prie projektų: „Iš kur atsiranda duonelė", „Pasaka maiše", „Vaikų ugdomoji veikla lauke", „Winter is coming", „Let's Learn Colors".

Seminaro organizavimas

Lopšelio-darželio pedagogės Gita Valatkienė, Nijolė Buzienė, Janina Jasionienė ir Aušra Marcinkevičienė ikimokyklinio ugdymo pedagogams, logopedams ir vaikų tėvams suorganizavo seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų prevencija bei jų šalinimas, lavinant artikuliacijos aparatą, kvėpavimą, smulkiąją motoriką".

Seminare dalyvavo Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė ir Alytaus miesto vaikų ankstyvosios korekcijos tarnybos logoterapiautė Rima Nedzinskienė.

Konkursai:

„Skambėk, Dzūkija" 2018

Darželio ugdytinės Skaistė Mocevičiūtė ir Gustė Jonynaitė dalyvavo IX respublikiniame  jaunųjų talentų konkurse Varėnoje  „Skambėk, Dzūkija" 2018. Skaistė iki 7 m. amžiaus kategorijoje užėmė 2 vietą, o Gustė  laimėjo didįjį prizą.

„Dainų dainelė 2018"

Gruodžio 5 d. sudalyvavome Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė", Alytaus miesto savivaldybės etape. Konkursas vyko Alytaus muzikos mokykloje. Meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė  paruošė konkursui dvi solistes: Skaistę Mocevičiūtę ir Gustę Jonynaitę. Mergaitės gerai pasirodė ir pateko į II etapą. Po II etapo labiau pasisekė Gustei, kuri pateko  į LRT televizijos konkursą.

„Į žemę nusileido angelai"

Gruodžio mėn. net 3 grupių auklėtojos, vaikai ir tėvai sudalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Į žemę nusileido angelai". Konkursą organizavo Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė" pedagogai. „Viščiukų" grupės pagamintas angelas (pedagogės G. Baležentienė ir G. Baltaševičienė) laimėjo etniškiausio angelo prizą.  Apdovanotas buvo ir „Nykštukų" grupės angelas už originalumą (pedagogės V. Mickevičienė ir J. Jasionienė). Konkurse  dalyvavo ir „Pelėdžiukų" grupė (pedagogės N. Stakutienė ir J. Jasionienė) su angeliuku.

Advento-Kalėdų konkursas „Leliumoj"

Gruodžio 6 d. sudalyvavome Alytaus miesto ir rajono lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų Advento-Kalėdų konkurse „Leliumoj". Meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė konkursui paruošė Skaistę Mocevičiūtę ir Gustę Jonynaitę. Mergaitės dainavo kalėdų laikotarpio dainas.

Lietuvių liaudies žaidimų konkursas „Burzgulis"

Meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė sudalyvavo respublikiniame kokurse „Burzgulis", kurį organizavo Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė". Ji konkursui pristatė lietuvių liaudies žaidimą.

„Tramtatulis“

Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka" ugdytiniai Skaistė Mocevičiūtė ir Ąžuolas Zoruba sudalyvavo respublikiniame vaikų ir mokinių, lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2017", organizuotame Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Juos paruošė meninio ugdymo pedagogė Aušra Marcinkevičienė.