Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Vaikų priėmimas

Į lopšelio grupes vaikai priimami nuo 1 iki 3 metų, darželio grupes – nuo 3 iki 5 metų,    priešmokyklines – 5-6 metų.  Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, darželio grupėse ne daugiau kaip 20 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5-20 vaikų. Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1 metų vaikai.

 

Vaikai į lopšelį-darželį priimami, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos vadovo vardu bei pristačius vaiko sveikatos būklės pažymėjimą. Su vaikų tėvais (globėjais) pasirašoma sutartis, numatanti abiejų šalių įsipareigojimus.