Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Administracija

direktore
DIREKTORĖ
 
Nijolė Banienė, antroji vadovų kvalifikacinė kategorija
Tel. (8315) 76 600, el.paštas: info@alytauspasaka.lt
Darbo laikas:
I-07:30-12:00 / 12:45-16:15
II-IV-08:00-12:00 / 12:45-16:45
V-8:45-12:00 / 12:45-17:30
Nijolė Banienė gimė 1957 m. kovo 21 d. Prienų rajone. 1975 m. baigė Stakliškių vidurinę mokyklą ir įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą, kur įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikaciją. Nuo 1979 m. iki 1981 m. dirbo auklėtoja lopšeliuose-darželiuose Kaune ir Alytuje. 1981-1983 m. buvo paskirta Alytaus miesto švietimo skyriaus metodininke. Nuo 1984 m. metus dirbo vyresniąja auklėtoja 16-ame lopšelyje-darželyje, o nuo 1985 m. lapkričio 19 d. dirba lopšelyje-darželyje „Pasaka“ direktore.
   
   
pavavaduotoja_ugdymui
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
 
Sigutė Ramanavičiūtė, antroji vadovų kvalifikacinė kategorija
Tel. (8315) 76 600, el.paštas: siga@alytauspasaka.lt
Darbo laikas:
I, II -09:00-12:00 / 12:30-17:30
III,V – 07:00-12:00 / 12:30-15:30
IV -08:00-12:00 / 12:30-16:30
Sigutė Ramanavičiūtė gimė 1961 m. birželio 25 d. Alytaus rajone. 1979 m. baigė Simno vidurinę mokyklą. Iki 1982 m. mokėsi Marijampolės pedagoginėje mokykloje ir įgijo ikimokyklinio auklėjimo, vaikų darželio auklėtojo specialybę. Nuo 1982 m. iki 1993 m. dirbo Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 1990-1995 metais mokėsi ir baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikaciją. Nuo 1993 m. dirba Alytaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
   
   
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI
 
Jolanta Sketerskienė, tel. (8 315) 76 601,
El.paštasjola.pasaka@gmail.com
Darbo laikas:
I – V- 07:00-12:00 / 12:30-15:30
III – 9:00-12:00/ 12:30-17:30

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis. 1994 m. baigė Utenos technikos aukštesniają mokyklą, siuvinių gamybos specialybės studijas ir įgijo technologo-konstruktoriaus kvalifikaciją.

2007 m baigė Alytaus kolegiją, įmonių finansų vadybos studijas ir įgijo vadybininko kvalifikaciją. 1998-2014 m dirbo lopšelyje – darželyje „Pasaka“ auklėtojos padėjėja. Nuo 2014 m. birželio 1 d. dirba direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

   
   
MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTĖ
 
Aldona Ažukienė, tel. (8 315) 76 601
Darbo laikas:
I ,II, IV, V- 08:00-12:00 / 12:30-14:30
III -09:00-12:00 / 12:30-15:30